Scena za szybą

Wystawa za szybą – „Ogrody Libanu”

4 lutego o godz. 19.00 w Scenie za szybą odbędzie się spotkanie oraz wernisaż wystawy „Ogrody Libanu. Włókno, tkanina, więź”. Czternaście polskich artystek, rzemieślniczek i konserwatorek tkanin przy pomocy włókien i tkanin opowiedziało historie ogrodów, które znalazły w relacji pracowników i wolontariuszy Stowarzyszenia Dom Wschodni z Libanu. W swoich pracach szukały nadziei i piękna pośród trudnych ludzkich historii i zniszczonych miejsc. Szukały wspólnych punktów dla Libanu i Polski, dla Libańczyków

Tropiciele w Muzykowicach – żywioł teatru operowego – podsumowanie

Kolejna edycja „Tropicieli w Muzykowicach” za nami. Uczestnicy projektu, czyli uczniowie klas II Społecznej Szkoły Podstawowej OMEGA z Katowic poznali żywioł teatru operowego i zdobyli wszystkie sprawności Tropiciela: Pogromca tanecznych kroków (balet), Odkrywca dyrygenckich tajemnic (praca dyrygenta i orkiestry), Mistrz wcieleń (praca śpiewaka-aktora), Chórmajster (praca chórmistrza i chóru), Konstruktor scenicznych rozmaitości (praca sceonografa i kostiumografa). Odwiedzili wiele miejsc kultury, które łączą się z tematem opery i wzięli udział w szeregu

Tropiciele w Muzykowicach – żywioł teatru operowego

Idea projektu zakłada udział dzieci ze Szkoły Podstawowej OMEGA w Katowicach w spotkaniach w przestrzeniach związanych z operą, warsztatach obejmujących zakres tematyczny związany z zagadnieniem teatru operowego jako miejsca i opery jako gatunku muzycznego (zapoznanie się z elementami składowymi teatru operowego, przestrzenią, pracą artystów) , wynikiem czego będą twórcze działania w formie happeningów, zaprezentowane szerokiej publiczności w przestrzeni 2 katowickich galerii handlowych w okresie przed świętami Bożego Narodzenia. Całość ujęta