O nas

Aleksandra Rudzka-Kurdyś – chórmistrzyni. Menadżer lokalu, członek zarządu Fundacji Konsek Kultury.

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Uniwersytetu Mozarteum w Salzburgu (specjalność teoria muzyki), Akademii Sztuk w Bańskiej Bystrzycy (specjalność dyrygentura chóralna), Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie (specjalność psychologia w zarządzaniu). Dyrygent, prelegent, rytmiczka, animator i organizator życia muzycznego na Śląsku. Związana była z Filharmonią Śląską im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach, Stowarzyszeniem Przyjaciół Filharmonii Śląskiej, Śląskim Teatrem Tańca, Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Poddańczy, Instytucją Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”. Obecnie jest zastępczynią kierowniczki Działu Merytorycznego Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek i wiceprzewodniczącą Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Jest specjalistką PR, social media, marketingu i promocji, koordynatorem projektów dofinansowywanych w ramach programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także międzynarodowych. W ostatnim czasie realizuje projekt „JazzCamp forGirls w Katowicach”, który ma za zadanie działać na rzecz gender balance w muzyce jazzowej poprzez edukację. W jej kręgu zainteresowania pozostaje improwizacja, literatura, historia i synteza sztuk.

Paweł Miczka – skrzypce i altówka historyczna.
Kierownik lokalu, organizacja nagrań, wszelkie sprawy techniczne, prezes Fundacji Konsek Kultury.

Ukończył studia w Hochschule für Musik und Theater w Lipsku (prof. Roland Baldini oraz prof. Susanne Scholz), a następnie w Koninklijk Conservatorium w Hadze (prof. Enrico Gatti). W roku 2020 uzyskał stopień doktora sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne. Jako koncertmistrz prowadził zespoły takie jak Lautten Compagney Berlin, Märkisch Barock, Altberg Ensemble, Capella Jenensis, Concerto Foscari, Zespół Muzyki Dawnej Filharmonii Lubelskiej, Aris&Aulis Berlin oraz Michaelis Consort. Oprócz tego grywa w zespołach takich jak Collegium 1704, Musica Florea, Hof Musici czy Solamente Naturali. Publikował artykuły na łamach czasopism takich jak Ruch Muzyczny, Meakultura czy Gazety na Wieniawskiego. Od roku 2021 związany z Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Aleksandra Rybak-Żymła – wiolonczelistka barokowa. Wiceprezes Fundacji Konsek Kultury.

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie wiolonczeli Piotra Janosika oraz Koninklijk Conservatorium w Hadze w klasie wiolonczeli barokowej Lucii Swarts. Studiowała także muzykologię na KUL. W latach 2014-2015 była członkiem Theresia Youth Baroque Orchestra działającej we Włoszech. W 2014 r. rozpoczęła współpracę z zespołem Aetas Baroca. W latach 2016-2020 była wiolonczelistką Zespołu Muzyki Dawnej Filharmonii Lubelskiej a od 2018 roku gra w Zespole Instrumentów Dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej Musicae Antiquae Collegium Varsoviense. Współpracowała z orkiestrami barokowymi takimi jak Orkiestra Historyczna, Cornu Copiae, FAMD czy Lubelska Akademia Muzyki Dawnej. Jako koordynator projektu JazzCamp for Girls współpracuje z Instytucją Katowice Miasto Ogrodów, w Fundacji Konsek Kultury jest odpowiedzialna za komunikację i promocję.

Katarzyna Dąbek – fortepian. Współpracowniczka Fundacji Konsek Kultury.

Studentka Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie fortepianu prof. dr hab. Zbigniewa Raubo oraz dr Łukasza Trepczyńskiego. Jako pianistka realizuje się zarówno solowo, jak i kameralnie – gra w duecie fortepianowym, w duecie z klarnetem oraz wielokrotnie współpracowała z Akademicką Orkiestrą Symfoniczną katowickiej uczelni z takimi dyrygentami jak Szymon Bywalec, Alexander Humala, Mirosław Jacek Błaszczyk,  czy Joanna Natalia Ślusarczyk. Od 2021 roku działa w Kole Artystyczno-Naukowym Pianistów na AM w Katowicach, najpierw pełniąc funkcję Sekretarza, a obecnie jako Przewodnicząca. Współorganizowała również XII Międzynarodowy Kurs Pianistyczny w Katowicach współpracując z takimi profesorami jak Valentina Igoshina, Anna Malikova, Tamás Ungár, Philippe Giusiano, Carlo Palese, Andrzej Jasiński, Joanna Ławrynowicz-Just, Zbigniew Raubo, Piotr Banasik, Anna Górecka, Beata Bilińska,  Magdalena Lisak. W Fundacji Konsek Kultury zaczęła działać poprzez praktyki w lokalu na kulturę „Scena za szybą”. Aktualnie zajmuje się w Fundacji organizacją i promocją.